Tarieven


Tarieven (tot 21 jaar / vanaf 21 jaar)

Periode

2 x 25 min (14 dgn)

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€48,- / 60,-

Aanmelden

Periode

2 x 50 min (14 dgn)

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€70,- / 88,-

Aanmelden

Periode

4 x 25 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€80,- / 100,-

Aanmelden

Periode

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€132,- / 160,-

Aanmelden

Duo-les

Periode

4 x 25 min

€120,-

Aanmelden

Periode

4 x 50 min

€200,-

Aanmelden

Bandcoaching / Recording

Bandcoaching

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€66,- / 80,-

Aanmelden

Recording

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€66,- / 80,-

Aanmelden

Proefles

Proefles

1 x 25 min

€10,-

Aanmelden

Machtiging

Betaling van de muziekles(sen) kan á contant in de Robberts winkel. U kunt onze muziekschool ook machtigen het lesbedrag automatisch te laten afschrijven van uw bankrekening. Gebruik daarvoor het Machtigingsformulier.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de machtiging aan:

Stichting Robberts Muziekschool
Koninginneweg 131
1211 AP Hilversum

Let op!
Lesgeld dient voor aanvang van een nieuwe periode betaald te zijn.