Tarieven


Tarieven (tot 21 jaar / vanaf 21 jaar)

Periode

1 x 14 dagen (45 min)

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€40,- / 48,40

Aanmelden

Periode

1 x 14 dagen (50 min)

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€62,- / 75,02

Aanmelden

Periode

4 x 25 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€74,- / 89,54

Aanmelden

Periode

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€120,- / 145,20

Aanmelden

Duo-les

Periode

2 x 25 min (14 dagen)

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€30,- / 36,30

Aanmelden

Periode

2 x 50 min (14 dagen)

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€48,- / 58,08

Aanmelden

Periode

4 x 25 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€56,- / 67,76

Aanmelden

Periode

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€90,- / 108,90

Aanmelden

Bandcoaching / Recording

Bandcoaching

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€66,- / 79,86

Aanmelden

Recording

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar€66,- / 79,86

Aanmelden

Gratis proefles

Proefles

1 x 25 min

GRATIS

Aanmelden

Machtiging

Betaling van de muziekles(sen) kan á contant in de Robberts winkel. U kunt onze muziekschool ook machtigen het lesbedrag automatisch te laten afschrijven van uw bankrekening. Gebruik daarvoor het Machtigingsformulier.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de machtiging aan:

Stichting Robberts Muziekschool
Koninginneweg 131
1211 AP Hilversum